Nhổ răng

Nhổ răng thường được chỉ định trong một số trường hợp khi răng thật không thể bảo tồn, thậm chí nó còn đang bị tổn thương nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến các răng xung quanh nó. Khi tiến hành nhổ răng, một trong những vấn đề rất được quan tâm chính là làm thể nào để quá trình thực hiện an toàn và không gây ra đau đớn.