KHÓA THỰC HÀNH GẮN MẮC CÀI GIÁN TIẾP

13/04/2017

Vừa qua, Mr. Peter Shefffield - Kỹ sư nha khoa, giám đốc Torque and Angulation Lab (Thái Lan) đã có buổi hướng dẫn thực hành gắn mắc cài gián tiếp tại Nha khoa Smile Care.        

Đây là một trong số các dự án hợp tác giữa Nha khoa Smile Care và chuyên gia nước ngoài nhằm tạo ra các chương trình đào tạo quốc tế chuyên khoa. Từ đó, các bác sĩ của chúng tôi có thể tiếp tục phát triển kỹ năng, kiến thức chuyên môn và mang đến cho khách hàng sự chăm sóc tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế.        

Dưới đây là một số hình ảnh về khóa thực hành của Mr. Peter Shefffield:

Bài viết liên quan