BS. Trần Thị Phương Thảo

 
BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CHỈNH NHA
 
Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
Bác sỹ Nội trú - Chuyên khoa 1
Thạc sỹ Chuyên ngành Chỉnh Nha
 
 
 
Bác sỹ khác