Nha Khoa Smile Care hợp tác cùng công ty bảo hiểm INSMART, một trong những đơn vị bảo hiểm uy tín với các chương trình bảo hiểm sức khoẻ phong phú và hệ thống các bệnh viên uy tín, chất lượng.

 

Với quy trình lựa chọn các đối tác, thẩm định và giám sát thực hiện, công ty bảo hiểm INSMART đã thành công đối với gói bảo hiểm sức khoẻ bao gồm cả gói bảo hiểm nha khoa. Chính vì vậy, Quý vị hiện đang tham gia các chương trình bảo hiểm của INSMART gồm: AON – PTI; AON – Pjico; AON – GIC; AON – MIC; AON –PVI; Vietinbank Insurance; MSIG Viet Nam; Baoviet Tokio Marine; Viettel Privilege và các khách hàng của INSMART, có thể đến Nha Khoa Smile Care điều trị gói bảo hiểm nha khoa, với trình tự đơn giản và hoàn toàn tiết kiệm thời gian.